چت روم کورد پاتوق ورود به کورد پاتوق
سفارش تبلیغ
صبا
حکیم ده خصلت دارد : پارسایی، عدل، فهم، گذشت، نیکی، بیداری، خودنگهداری، تذکر، هشیاری، نیک خویی و میانه روی . [لقمان حکیم]
کرد پاتوق
 

لیست کل یادداشت های این وبلاگ