چت روم کورد پاتوق ورود به کورد پاتوق
سفارش تبلیغ
صبا
چه نیکوست فروتنى توانگران برابر مستمندان براى به دست آوردن آنچه نزد خداست ، و نیکوتر از آن بزرگمنشى مستمندان به اعتماد بر خدا برابر اغنیاست . [نهج البلاغه]
کرد پاتوق
 

لیست کل یادداشت های این وبلاگ