چت روم کورد پاتوق ورود به کورد پاتوق
سفارش تبلیغ
صبا
سزا نباشد آنکه دانشمند نیست، خوشبخت شمرده شود و آنکه مهربان نیست، ستوده به شمارآید . [امام صادق علیه السلام]
کرد پاتوق
 

لیست کل یادداشت های این وبلاگ